ΚΕΡΑΣΙΑ ΛΑΠΕΝ

Περιγραφή

Η συγκεκριμένη ποικιλία έχει δύο βασικά χαρακτηριστικά. Πρώτον, ο καρπός της έχει πολύ μεγάλο μέγεθος. Και δεύτερον, έχει πολύ γλυκιά γεύση. Ωριμάζει στα μέσα του Ιουλίου και είναι αυτογόνιμη ποικιλία. Επιλέγεται συχνά σε πιο εύκρατα κλίματα, αφού απαιτεί λιγότερες ώρες ψύχους. Το σχήμα του καρπού της είναι καρδιόσχημο. Επίσης, είναι ανθεκτική στα σχισίματα του καρπού.

Χαρακτηριστικά

Κατηγορία:
Καρποφόρα δέντρα
Φύλλωμα:
Φυλλοβόλο
Φως:
πλήρης ηλιοφάνεια
Νερό:
Κανονικό