ΣΤΥΠΑ

Περιγραφή

Δεν έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις, ευδοκιμεί και σε λιγότερο γόνιμα εδάφη αρκεί να στραγγίζονται καλά, δεν τα πάει καλά σε «βαριά» εδάφη, με τα αμμοπηλώδη να είναι τα πιο ιδανικά. Μπορεί να φυτεύεται σε διάσπαρτα σημεία ανά δύο ή περισσότερα φυτά, σε βραχόκηπους, στις άκρες του γκαζόν για χρωματική αντίθεση.

Χαρακτηριστικά

Κατηγορία:
Αγροστώδη
Φύλλωμα:
Αειθαλές
Φως:
πλήρης ηλιοφάνεια
Νερό:
Κανονικό